Danmark i troperne

torsdag, d. 7. september 2017 - kl. 19:00

Denne aften skal vi en tur rundt og besøge tidligere danske besiddelser i troperne sammen med Ib Larsen, medlem af De Berejstes Klub Foredraget vil dække besøg i Tranquebar, Serampore, Canton og Vestindien, strækkende sig fra besøg i Tranquebar i 1987 til besøg i Vestindien næsten 30 år senere. 3 De danske koloniers rolle var meget forskellig i Østasien og Vestindien. I Østasien var kolonierne små og handelsbaserede, mens kolonierne i Vestindien var baseret på landbrugsproduktion, især sukkerrør og den så berygtede trekanthandel. Vi vil komme rundt om historien, koloniernes situation da vi besøgte dem og det eftermæle, den danske tilstedeværelse har fået de forskellige steder. Tilmelding ikke nødvendig.   1