Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Et sprog – det ka' man da ikke selv lave, eller ka' man ??

torsdag, d. 30. august 2018 - kl. 19:00

Foredrag med Bent Jensenius

Der findes 6000-7000 såkaldte etniske (nationale, naturlige) sprog som dansk, engelsk, spansk osv. Derudover findes der ca. 1000 såkaldte plansprog (konstruerede sprog, kunstsprog). Det er dog kun nogle af disse, der er beregnet til international kommunikation, og det er dem foredraget handler om:


tidligere filosoffer, Volapük, esperanto, ido, latino sine flexione, novial, Basic English, interlingua, George Bernard Shaws specielle alphabet o.a.

Det påstås, at 98% af de mennesker, der taler et konstrueret sprog, taler esperanto. Foredraget vil bl.a. be- eller afkræfte denne påstand.

Steder i verden hvor der tilbydes gratis overnatning, hvis man kan klare sig på esperanto.

Kongres fra et andet plansprog end esperanto. Gæt selv hvilket!

Tilmelding ikke nødvendig