Et sprog – det ka' man da ikke selv lave, eller ka' man ??

torsdag, d. 30. august 2018 - kl. 19:00

Foredrag med Bent Jensenius

Der findes 6000-7000 såkaldte etniske (nationale, naturlige) sprog som dansk, engelsk, spansk osv. Derudover findes der ca. 1000 såkaldte plansprog (konstruerede sprog, kunstsprog). Det er dog kun nogle af disse, der er beregnet til international kommunikation, og det er dem foredraget handler om:


tidligere filosoffer, Volapük, esperanto, ido, latino sine flexione, novial, Basic English, interlingua, George Bernard Shaws specielle alphabet o.a.

Det påstås, at 98% af de mennesker, der taler et konstrueret sprog, taler esperanto. Foredraget vil bl.a. be- eller afkræfte denne påstand.

Steder i verden hvor der tilbydes gratis overnatning, hvis man kan klare sig på esperanto.

Kongres fra et andet plansprog end esperanto. Gæt selv hvilket!

Tilmelding ikke nødvendig