Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Med offentlig transport i Benin og Malawi og glimt fra valgkampen i Zimbabwe

tirsdag, d. 25. september 2018 - kl. 17:30

Anette Bjørsted


Omkring nytår var jeg efter et par dage i Lagos i Nigeria en tur i Benin.I juli rejste jeg i Zimbabwe og Malawi. På begge ture var mine oplevelser præget af udfordringerne med at finde offentlig eller delt transport. I Zimbabwe foregik rejsen den 6.-22. juli i Harare med National Heroes Acre, Nyanga med Ziwa ruinerne, Gweru med Military Aircraft Museum, Bulawayo med Railway Museum og Victoria Falls.

Lovene i Zimbabwe har bestemmelser med strenge straffe for dækning af protester, korruption, arbejdsløshed og fattigdom. Medierne er dog forholdsvis åbenmundede, og jeg kommer blandt andet ind på dækningen af optakten til valget i Zimbabwe i slutningen af juli.

Efter at have set Vic Falls fra Zambia-siden fortsatte jeg i Malawi, hvor jeg blandt andet besøgte Mzuzu, Kungoni Centre for Arts & Culture og Livingstonia.

Tilmelding ikke nødvendig.