Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Med Latinamerika som speciale

tirsdag, d. 11. december 2018 - kl. 19:00

NETLA har til årets sidste Seminario Permanente  inviteret tre specialestuderende til at komme og fortælle om deres spændende projekter om Latinamerika. De vil fortælle om, hvordan det er at fordybe sig i et nicheområde, give os den nyeste forskning på området og på den måde dele ud af den viden, som de har fået efter mange måneders hårdt arbejde


“I hvilken udstrækning tilskynder eller forhindrer uddannelsessystemet social mobilitet i Argentina?”, Nicolas Jacobsen (Aalborg Universitet)

“El rap de Los Aldeanos – ¿Un discurso de oposición en Cuba?”, Christina Christiansen (Københavns Universitet)

”Las reducciones jesuíticas de la Provincia del Paraguay en los siglos XVII y XVIII”, Anna Kaae Larsen (Københavns Universitet)

Elena Ansotegui, der er underviser i spansk ved Kbh’s Universitet, mener oplæggene alle bliver på dansk.