Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Kim Larsen aften

tirsdag, d. 2. oktober 2018 - kl. 18:00

Danmarks nationalskjald Kim Larsen har sunget sin sidste sang. For at undgå, at her bliver helt stille, så vil Café Globen hele aftenen den 2. oktober kun spille musik med Kim Larsen.


Her vil der være lejlighed til at mindes mange dejlige stunder med Kim. Ind imellem numrene vil der også være lejlighed til at fortælle om egne oplevelser med Kim Larsen.

 

En tidligere genbo vil fortælle lidt om Kim Larsen set med en genbos øjne.

I bedste Kim Larsen stil vil der selvfølgelig være mulighed for at drikke masser af bajere, men smøgerne må man tage med udenfor.

Tilmelding ikke nødvendig.