Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Jeg har rejst i 30 år og lever af at rejse

onsdag, d. 24. oktober 2018 - kl. 19:00

Foredrag med Claus Andersen, medlem af De Berejstes Klub

Et foredrag hvor jeg fortæller om hvordan jeg har valgt at dedikere mit liv til at rejse verden rundt. Noget jeg har gjort non stop siden 5 september 1989. Jeg fortæller om hvor jeg har været og hvordan jeg klarer det rent økonomisk. Jeg kommer også ind på hvordan man må tage visse personlige tilvalg og fravalg, når man vælger en så ekstrem livsstil. Der er også masser af tid til eventuelle spørgsmål.


Tilmelding ikke nødvendig