Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Farverige Sudan

torsdag, d. 7. februar 2019 - kl. 19:00

Jørgen Retsbo, medlem af De Berejstes Klub

Farverige Sudan var i årene efter Muhammed tegningerne lukket land for danskere men giver nu gode rejsemuligheder for den eventyrlystne. Befolkningen hører til verdens mest gæstfrie og den spæde turisme er stort set begrænset til den nordlige Nildal.


Aftenens foredragsholder fortæller om sine indtryk og oplevelser på en rygsækrejse fra Egypten langs Nilen og videre til bl.a Sudan’s Rødehavskyst og med besøg hos stammerne i grænseområdet mod Eritrea. Landets historie og aktuelle problemer vil også blive berørt.

Foredraget har tidligere været holdt den 24. maj, 2018.

Tilmelding ikke nødvendig