Enke på Harley

tirsdag, d. 21. marts 2017 - kl. 17:30

Esther Jensen er til daglig er kromutter på Borbjerg Mølle Kro v/Holstebro..
Gennem de seneste 20 år har hun som SOS børnebyfadder været sponsor for 4 forældreløse børn i Afrika og i Indien, og de sidste 12 år siddet i SOS børnebyernes danske bestyrelse.