Sprog ude i den store verden

tirsdag, d. 11. april 2017 - kl. 19:00

Quiz, foredrag, diskussion.

I hvilke lande er det sværest, eller mest interessant, at rejse – set fra et sprogligt synspunkt?

Vi kommer godt rundt i sprogverdenen på forskellige kontinenter og dykker også ned i lidt historie.

Deltagerne er velkomne til at bidrage med deres viden.