Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

800 km på Caminoen – Den indre Rejse

onsdag, d. 30. januar 2019 - kl. 19:30

Lone Røssel

I efteråret 2017 gik jeg for første gang 800 km fra Saint-Jean-Pied-de-Port i Frankrig til Santiago.  Jeg tog afsted stort set fra den ene dag til den anden og vidste ikke hvad jeg egentlig gik ind til. Jeg vidste kun, at jeg måtte gøre det. Det blev en enestående rejse på det ydre – og særligt på det indre plan.


Dette foredrag har fokus på den indre åndelige rejse, der åbnede sig undervejs.

Jeg fortæller, hvordan vandringen blev et vendepunkt i mit liv og hvordan den satte gang i en dyb indre rejse efterfølgende.  Lone fortæller hvordan stilheden, monotonien og landskabet åbnede en tilstand af frihed.

Hvilke situationer, personer og indsigter, der fik afgørende betydning undervejs. Og hvordan flow viser sig for os på fineste vis, når vi åbner op for det.

Jeg fortæller også hvordan jeg tog indsigterne med hjem og integrerede dem i mit daglige liv. Hvordan jeg stadig bruger elementer fra turen som referencepunkt.

Tilmelding ikke nødvendig