Spirituel praksis og pilgrimsfærd i Himalaya-regionen: Nepal & Tibet

tirsdag, d. 15. august 2017 - kl. 19:00

Om Sisse: Sisse Budolfsen holder denne aften et spændende foredrag om spirituel praksis og pilgrimsfærd i Himalaya-regionen, mere specifikt med udgangspunkt i Nepal og Tibet.

Sisse har i løbet af de sidste tolv år levet i Kathmandu, Nepals hovedstad, hvor hun har studeret buddhistisk filosofi og tibetansk sprog, ligeså vel som hun har arbejdet med forskellige internationale organisationer med sin uddannelse og professionelle baggrund inden for konfliktløsning og fredsstudier i post-konflikt Nepal, ligeså vel som rundt omkring i verden med ActionAid Danmark (MS).
Sisse arbejder i dag med sin virksomhed, Himalayan hermitage, som tilbyder pilgrimsrejser rundt i Himalaya.

Med denne aften vil Sisse fortælle om dét som så mange er draget af i Danmark og Vesten i forhold til Østen, nemlig baggrunden for den rige åndelige tradition som er hel unik for Himalaya regionen, og den buddhistiske tilgang til livet, ligeså vel som til døden. Via egne billeder fra Nepal og Tibet og en kort video vil Sisse tage os på en rejse gennem det filosofiske og åndelige landskab af Himalayakulturen der gør sig gældende i Nepal og Tibet.

Ud fra en tibetansk buddhistisk tilgang, hvad vil det sige at leve et rigt liv? Og ud fra en buddhistisk forståelse, hvordan er det muligt at træne sit sind? Og hvorfor er det at gøre pilgrimsfærd til hellige steder en så essentiel del af det kulturelle og spirituelle liv i det Øvre Himalaya?

Kom og tag del i rejsen gennem det spirituelle Himalaya denne torsdag aften med Sisse, og hør mere om hvorledes du kan drage til det rigtige Himalaya på en pilgrimsrejse med Himalayan hermitage!

Tilmelding ikke nødvendig.
Sunrise Chiwang GompaIMG_9322