Vikingeskibet Skjoldungen på Grønland

torsdag, d. 25. januar 2018 - kl. 19:00

I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sømil eller 900 km i nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst.

Formålet med turen var at sejle i en mindre råsejlsbåd i og mellem de områder, hvor nordboerne havde levet i Grønland. Derfor gik ruten fra deres Østerbygd i syd ved Nanortalik til deres Vesterbygd ved Grøndlandsfjorden og Nuuk i nord.


Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev vrag nr. 6, hvis træ stammer fra Vestnorge. Derfor kan det formodes, at det har været småbåde af samme type, nordboerne har anvendt til fjordsejlads og fiskeri. Skjoldungens besætning, der også har stået for planlægning og forberedelser, bestod af 8 frivillige fra Vikingemuseet i Roskildes forskellige bådelaug, 2 kvinder og 6 mænd i alderen 18-60 år.

I foredraget vil Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup, der begge var holdansvarlige, dvs. henholdsvis 1. og 2. styrmand, fortælle om turen.