Fortællinger fra rejser på det tibetanske plateau

tirsdag, d. 22. maj 2018 - kl. 19:30

Ellen Bangsbo

Aftenens foredragsholder viser billeder og fortæller fra 10 rejser på det tibetanske plateau siden 2004. Der vil især være fokus på leveforhold og besøg hos tibetanske nomader i Østtibet (Amdo og Kham) samt geografiske og kulturelle højdepunkter hos tibetanere rundt omkring på plateauet.


Det tibetanske plateau er enormt og strækker sig fra Ladakh i vest, det nordlige Nepal, Sikkim og Bhutan mod syd, til de kinesiske provinser Qinghai, Sichuan, Gansu og Yunnan i øst. Jeg har besøgt tibetanske nomader i både Amdo og Kham, overnattet i deres telte af yakuld og i deres huse. Ja, mange nomader er efterhånden blevet bofaste, om de vil det selv eller ej, og de vil gerne have deres børn i skole.

Tibetansk nomadeliv er et liv i forandring, og nomaderne forsøger at få så meget som muligt ud af den modernisering, som myndighederne påbyder i de afsidesliggende egne på plateauet. Nogle nomader har af forskellige grunde givet afkald på husdyrdrift, men den underliggende stærke identitet som ’fri’ nomade er fuldt synlig.

I Centraltibet er Lhasa stadig et kulturelt og religiøst midtpunkt. Potala paladset er fascinerende og den gamle bydel er levende og spektakulær. Uagtet politiske stramninger søger lokalbefolkningen at fastholde traditioner, og her kan traditioner og skikke bruges til at markere en ’tibetanskhed’. Alt det vil jeg gerne fortælle om…..

Aftenens foredragsholder har boet blandt eksiltibetanere i Indien og Nepal fra 1979 til 1991. Siden 2004 har hun rejst ekstensivt på det tibetanske plateau. Hun er antropolog samt BA i tibetansk, freelance rejseleder, skribent og passioneret amatørfotograf og har tidligere holdt foredrag om Tibet i Globen.

Tilmelding er ikke nødvendig