Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Armenien og Nagorno-Karabakh – et brændpunkt i Kaukasus

tirsdag, d. 20. oktober 2020 - kl. 19:00

I de senere uger er konflikten omkring Nagorno-Karabakh blusset op igen med indsats af tungt militært udstyr på begge sider. Hør en beretning fra 2018 med besøg i Armeniens hovedstad Jerevan og derfra til den selverklærede republik der kalder sig Artsakh.

Den er formelt en del af Azerbajdjan, bebos 100% af armeniere og er ikke anerkendt af noget andet land.

Artsakh rummer flere mindesmærker og bygninger fra middelalderen, minder fra krigen i 1990-94 og nogle ret usædvanlige bygningsværker fra nutiden. Vi besøgte nogle af de steder der er i skudlinjen lige nu (foto viser katedralen i Soushi som blev ramt af en bombe for nogle dage siden), og vi kom også forbi en landsbyfest. Til sidst går turen tilbage til Armenien forbi et par middelalderkirker og en tovbane bygget som et egnsudviklingsprojekt ind til Jerevan som er en flot og moderne storby.