Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Bigwalls

torsdag, d. 23. september 2021 - kl. 19:00

En bigwall er en klippevæg så stor, at en klatrer bliver en lille smule bekymret, når han eller hun står under den.
Fra nu af er det hårdt arbejde, og han/hun vil aldrig vil kunne nå op på bare én dag.

Michael Hjorth fra Dansk Bjerg- og klatreklub fortæller om klatring på nogle af verdens højeste klippevægge: Ketilfjeld i Grønland, Troldvæggen i Norge og på El Capitan i USA.

Han fortæller om klatringens forskellige discipliner og om, hvad der har drevet ham gennem mere end 40 års klatring.