Danskere i Argentina

onsdag, d. 3. april 2019 – kl. 19:30

Nicolás Jacobsen og Trine Lund Thomsen

Fra midt i 1800-tallet til midt i 1900-tallet udvandrede omtrent 400.000 danskere for at slå sig ned i fremmede verdensdele. Mens USA modtog hovedparten af de danske udvandrere (over 300.000), valgte resten at rejse til lande som Argentina, Australien, Canada, New Zealand og Sydafrika. Tallene varierer meget, men et betydeligt antal, nemlig mellem 13.000 og 18.000 danskere, drog til Argentina.


Flugten fra fattigdom samt skuffelsen over manglende muligheder for social opstigning i det danske samfund på de ene side, og udsigten til en bedre tilværelse med let adgang til jord på den anden side af Atlanterhavet, lokkede mange håbefulde danskere til de argentinske pampas-sletter.

De danske indvandrere havde behov for at indrette deres eget minisamfund, hvor de indbyrdes kunne tale deres eget modersmål, opretholde hjemlandets traditioner og udvikle et netværk i form af kirker, skoler, aviser osv. Danskerne blev især som landmænd hurtigt en del af det argentinske arbejdsmarked, men kulturelt tog integrationen flere generationer. Gennem et tæt knyttet personligt netværk og institutioner såsom kirker, skoler, klubber og andre foreninger bevarede de danske indvandrere og deres efterkommere en danskhed, som endnu den dag i dag findes i Argentina.

Det er især på denne måde, at den danske indvandringshistorie i Argentina er markant forskellig fra den tilsvarende i USA, der har fået mest opmærksomhed i Danmark på grund af dens langt større omfang.

Kom og vær med gennem en historisk rejse, hvor en personlig fortælling samt en akademisk vinklet foredrag vil danne grundlag for at tage emner som indvandring, integration og identitetsdannelse op til debat.

Nicolás Jacobsen er født og opvokset midt i den danske trekant i Argentina, og har været bosat i Danmark siden 2003. Han er uddannet Cand.soc. i Udvikling og Internationale Forhold – Latinamerikanske Studier fra AAU.

Trine Lund Thomsen er lektor på Institut for Kultur og Globale Studier på AAU.

Tilmelding ikke nødvendig.

Foredraget er arrangeret af NETLA – Netværk for Latinamerikastudier