Den aktuelle situation i Østafrika

torsdag, d. 20. februar 2020 - kl. 19:00

Af professor emeritus Holger Bernt Hansen om den aktuelle
situation i Østafrika.
Efter pausen og spørgsmål vil Seniorer uden Grænser fortælle om et
projekt, der støtter de mange flygtninge i det nordlige Uganda.
Projektet har fokus på miljø og fødevaresikkerhed.
Arrangør: Seniorer uden Grænser.