Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Det eneste forudsigeligt ved en bjørn er, at den er uforudsigelig

torsdag, d. 31. januar 2019 - kl. 19:00

Denne aftens foredrag handler om en ekspedition til fods, tværs over Kodiak Island i Alaska. Hvordan en friluftsvejleder, en femkamp mester, en crossfit instruktør og en filosof tager skridtet ud i det ufremkommeligt terræn, hvor jungleloven hersker, og bjørnene bestemmer.


To tredjedele af øen er et naturreservat uden stier, veje eller spor af mennesker. Og så huser øen verdens største landlevende rovdyr – kodiak bjørnen, som kan veje helt op til 900 kg og lidt til.

Eventyren, Kristian Jersing, har en forkærlighed for Alaskas rå natur, de store vidder og ikke mindst  verdens største bjørne. I de sidste 6 år har han rejst i 40 måneder igennem 16 lande, og opsøgt verdens sidste vildmarker.

Har drevet en vildmarks skole i Canada de sidste 6 år, hvor han hele sommeren, har haft unge mennesker en måned ud i Canadas ødemark.

Tilmelding ikke nødvendig