Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

En vertikal ekspedition rundt om Jorden

tirsdag, d. 14. maj 2019 - kl. 19:30

Hvordan bor almindelige mennesker i Angola og Nicaragua? Hvad laver forskere i Congo og Antarctis? Hvad er de sejeste og nyeste initiativer indenfor bærdygtig udvikling og ”grønne” teknologier i Afrika –  er man mon i gang med at bygge et ”grønt” væg rundt om Sahara? Og hvad med Arktis – hvordan er livet og arbejdet der?


Alina Titova er klar til at udruste en ekspedition som skal vare ca. 4 år for at finde svar på disse og mange andre spørgsmål og fortælle jer alt om de lande som falder i  intervallerne mellem følgende meridianer: 0 ° -30 ° og 90 ° -60°. Hun er også klar til at fortælle om sit projekt ”Meridian” på en varm tirsdag aften på café Globen.

”Meridian” er en vertikal etnografisk ekspedition rundt om jorden med fokus på fremme og implementering af de 17 FN‘s verdensmål. Kort sagt, skal hun besøge disse lande og popularisere det videnskabenlige arbejde i feltet. Formålet er at fremme landene på en fascinerende måde, fortælle og vise hvad forskere i videnskabelige institutioner arbejder med, samt hvilke fremskridt de gør på alle områder i forbindelse med opnåelsen af FN’s bæredygtige udviklingsmål.

Vær med til planlægningen af dette fantastiske eventyr og bidrag med ideer som skal nok blive til virkelighed! Vi ses!

Du kan læse mere på themeridianexpedition.com