Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Hong Kong insights

tirsdag, d. 20. august 2019 - kl. 19:00

Af Svend & Ophelia Bergmann

Få et indblik i begivenhederne i Hong Kong hvor befolkningen er gået på barrikaderne i store demonstrationer, uge efter uge, hen over sommeren 2019. Både Svend og Ophelia har deltaget i de fleste demonstrationer og vil fortælle om den aktuelle situation og de giver et unikt indblik i baggrunden for befolkningens reaktioner.

I 1997, da Hong Kong blev leveret tilbage til Kina, fulgte der en overgangsperiode på 50 år hvor den tidligere Britiske kronkoloni har særlige rettigheder i forhold til mainland Kina. Konceptet kaldes ”1 country, 2 systems” og indbefatter en række demokratiske rettigheder som retten til at demonstrere, ytringsfrihed, overholdelse af menneskerettigheder. Det nuværende styre i Hong Kong forsøger at udvande disse særlige privilegier bl.a. ved at haste en lovgivning igennem som ville betyde, at alle som bor eller bare besøger Hong Kong kan risikere at blive overført til fængsel og retssag i Kina uden nogen grund eller forklaring.

Det ville befolkningen ikke acceptere og de gik på gaden i en rekordstor demonstration. Politiet reagerede med ekstrem vold og den politiske ledelse med arrogance. Den efterfølgende uge gik befolkningen igen på gaden, denne gang med dobbelt så mange demonstranter – 2 millioner mennesker, 1/3 af befolkningen. Sidenhen er situationen eskaleret.
Svend Bergmann, næstformand i De Berejstes Klub, bosiddende i Hong Kong på 3. år. Ophelia Bergmann, født og opvokset i Hong Kong.

Foredraget holdes på engelsk.
Det er ikke muligt at reservere plads, men kom gerne i god tid.