Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Jorden Rundt på 100 dage. Tips til DIN rejseplanlægning.

tirsdag, d. 19. maj 2020 - kl. 19:00

Jorden Rundt på 100 dage 2019-20. Tip til DIN planlægning. Jakob Linaa Jensen og Mette Ehlers Mikkelsen rejste jorden rundt og nåede lige hjem, inden Corona lukkede verden. De deler erfaringer med planlægning af rute, fly, budget og job, Mettes store børn der var med i ferier og andre af de praktiske udfordringer og muligheder, man har, når man virkeliggør drømmen og tager jorden rundt midt i livet (i 40erne).
OBS: Er vi for mange til at være i rummet, så holder vi 2 foredrag af 1 time hver incl. spørgsmål. Så er det 19-20 og 2030-2130. Mette og Jakob er der også i pausen og bagefter.