Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Jorden rundt til fodbold

tirsdag, d. 16. juni 2020 - kl. 19:00

Af dbk medlem Claus Andersen

Jeg har gennem mange kombineret mine rejser rundt i verden med at se diverse fodboldkampe ude i den store verden.
Lige fra diverse VM flutrunder, til almindelige turneringskampe i flere lande rundt om på globen.
Foredraget bliver et rejseforedrag hvor jeg fortæller diverse fodbold anekdoter fra mine rejser. Der er tid til en fodboldsnak og et par kolde øl efter foredraget for dem der har lyst.