Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Kalaallit Nunaat – en rejse i Menneskenes Land

torsdag, d. 5. december 2019 - kl. 19:00

Grønlandsforedraget d. 5.12 kl. 19 i Cafe Globen vokser til en Grønlandsaften!
Som nævnt i den første indbydelse til foredraget om min 7 ugers rejse i sommers fra Disko i nord til Qaqortoq i syd.
Så kommer Ulf Fleischer, Grønlands Kim Larsen, og spiller efter foredraget. Og nu kan man oven i købet selv smage den gode Qajaq øl fra Narsaq i cafeen.
Jeg glæder mig til at dele mine oplevelser, vise billeder fra Grønlands pragtfulde natur og fortælle om mine møder med de lokale, og derigennem forsøge at give et billede af Grønland i dag.