Kvinder der handler kvinder – et kriminologisk og sociologisk perspektiv på sex trafficking fra Vestafrika til Sydeuropa

tirsdag, d. 6. oktober 2020 - kl. 19:00

Menneskehandel menes at være den tredje mest profitable, ulovlige forretning i verden – kun overgået af våben- og narkotikasmugling. På verdensplan genererer menneskehandel profit for 150 milliarder dollars om året. Langt størstedelen af de handlede er kvinder, der tvinges ud i slavelignende forhold såsom tvangsprostitution.

Sabrina Tekle Krarup Jensen har i sine studier beskæftiget sig med sex trafficking mellem Vestafrika og Sydeuropa. Hun har gennemført et feltarbejde i Ghana og Spanien, hvor hun har opnået fortrolighed med nogle af de involverede kvinder, herunder både de handlede kvinder og de handlende kvinder. Sidstnævnte er også kendt som ‘madams’, der rekrutterer kvinder til tvangsprostitution. Sabrina har bl.a. afdækket nogle af de komplekse dynamikker, der findes omkring handlen, herunder hvordan ofre for tvangsprostitution selv kan ende som ‘madams’ grundet manglen på bæredygtige exit strategier samt stigmatisering i det omgivende samfund.

Sabrina vil i sit oplæg bl.a. fortælle om hendes interessante feltarbejde i Accra og Barcelona, og om hvordan hun formåede at få adgang til den kriminelle underverden indenfor sex trafficking som – ifølge hende selv – ikke får den fornødne opmærksomhed i forhold til problemets omfang.