Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Libanon og FAE – oplevelser, du må opsøge & kulturen – set med den danske ambassadørs øjne

fredag, d. 31. juli 2020 - kl. 19:00

Libanon i dag. Som rejseland og samfundsmæssigt, samt kulturelt. Baggrunden for de nylige uroligheder. Naboskabet til Syrien.

Fortalt af Danmarks ambassadør, Merete Juhl. Hun fortæller om sine personlige oplevelser fra at bo og arbejde i landet.
Inden Merete kom til Beirut / Libanon var hun vores ambassadør i De Forenede Arabiske Emirater (FAE).
Vi får derfor også oplevelser med fra FAE, som rejseland og kulturland.

Merete har samtidig lovet at dele sin erfaring med at være kvindelig diplomat i Mellemøsten. Kommer man feks tættere på kvinderne og kulturen eller gør det arbejdet sværere.

Der bliver vist billeder fra Libanon og FAE, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.