Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Livet i Vietnam og 10 dages ”silent” meditations retreat i Malaysia

onsdag, d. 29. januar 2020 - kl. 19:00

Hvorfor flyttede jeg til Vietnam?

Jeg er på kort visit og har besluttet mig for at berette lidt om dagligdagen i HaiPhong, Vietnam, hvor jeg har undervist engelsk siden august 2019.

Jeg vil indledningsvist fortælle lidt om, hvad der er sket siden sidst og herefter komme ind på lidt om det praktiske ift. at bo i Vietnam, herunder hvad det kræver, expat-miljøet, kulturen, leveomkostninger mv. samt berette om nogle uvurderlige oplevelser jeg har haft indtil videre.

Herunder også fremhæve nogle af mine rejseoplevelser til omkringliggende destinationer og ikke mindst mit besøg i Malaysia, hvor jeg stiftede bekendtskab med Vipassana meditation, der indebærer 10 dage uden elektronik, tale, læse, skrive og kontakt til omverden etc. En noget anden form for ekstrem udfordring end hvad jeg er vant til, men en kæmpe oplevelse!

mde


Hvis der skulle være særlige ønsker/spørgsmål/forslag forud for foredraget, er I velkomne til at sende mig en mail på xvognsen@gmail.com.

Niels