Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Med beduinerne gennem Sinai-ørkenen og Colored Canyon

tirsdag, d. 17. august 2021 - kl. 19:00

(- og lidt om ét af de smukkeste dykkersteder i verden; Dahab.)
Jeg tabte mit hjerte til Sinai, beduinerne og egypterne for længe siden; og bliver hver eneste gang jeg er der betaget af deres gæstfrihed og den smukkeste natur.
Efter mange år med uro i området, er beduinerne blevet enige om, at det er en bedre forretning for dem at give turister en fantastisk oplevelse gennem “deres” ørken, så nu arbejder de sammen, til glæde for bl.a. os.
6 dage, 140 km sammen med 34 deltagere, der alle samlede penge ind til fordel for Legeheltene og Børneulykkesfonden gennem Adventure for Charity.
Pia Allerslev er tidligere Kultur- og Fritidsborgmester i København. I dag er hun selvstændig med rådgivning af virksomheder og professionelt bestyrelsesarbejde.
Hun har altid takket ja til udfordringer; altid til fordel for velgørenhed. Det har bl.a. bragt hende til Paris på cykel, op ad Kilimanjaro, gennem Namibias ørken, Sinaiørkenen og senest 150 km i Island. De seneste 5 år har hun sammen med sin mand Henrik Uth (der tidligere har holdt foredrag i klubben) samlet ind til fordel for Legeheltene på de danske hospitalers børneafdelinger.