Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

AFLYST: Med Sirius Patruljen og Asger Fredslund på rejse gennem Østgrønland og på rejse i din egen udvikling som menneske

torsdag, d. 17. december 2020 - kl. 19:00

Vi får besøg af en af landets mest efterspurgte foredragsholdere, Asger Fredslund. Asger er forfatter og stifter af SiriusPartner. Flere af Asgers foredrag tager udgangspunkt i hans erfaringer fra slædepatruljen Sirius, hvor han selv har gjort værdifulde og nødvendige erkendelser.

Når du er på vej gennem Grønlands smukke, barske og vidtstrakte landskab, bliver dine daglige rutiner sat ud af spil – og nye udfordringer dukker hele tiden op. Ingen kan forudse dagsordenen. Dette giver dig en unik mulighed for personlig udvikling. Du finder ud af, hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det, og hvad du skal gøre for at opnå det på en ærlig og effektiv måde. Du får en øget indsigt i egne adfærdsmønster, præferencer, muligheder og udfordringer.

Asger er en anerkendt ’storyteller’ og er i stand til at overføre pointer og budskaber på en effektiv og medrivende måde.

Asger har været tjenestegørende i Forsvarets specialenhed, Siriuspatruljen. Uddannet som produktionsingeniør ved DTU med speciale i LEAN og organisationsteori.

Asger er certificeret coach hos Linkage i London, og har været ansat på Coloplast og i Novo Nordisk som ingeniør og konsulent.

Primære specialer:
Ledelse
Foredrag
Kurser i Grønland
Udvikling af koncepter for virksomheder
Intern supervision

Siriuspartner A/S:
Søndre Fasanvej 45, 2000 Frederiksberg
33 31 46 31, info@siriuspartner.dk

Kom i god tid, så du er sikker på at få plads. Vi forventer mange denne aften. Man kan ikke tilmelde sig, og det er først til mølle. Du er velkommen til at tage mad med og spise inden.