NETLA – Seminario Permanente “Fra kongesøn til indiansk helgen i Mexico!"

tirsdag, d. 17. maj 2022 - kl. 19:00

Med udgangspunkt i en ny bogudgivelse om Broder Jakob vil lektor Ph.D. ved Københavns Universitet Jesper Nielsen fortælle om den Danskes virke som missionær i Michoacan i det vestlige “Ny Spanien” (Mexico) i 2. halvdel af 1500-tallet.

Jesper vil fokusere oplægget dels på franciskanernes store omvendelsesarbejde i kolontidens Mexico, dels på Broder Jakobs særlige kamp for indianske rettigheder og sidst, men ikke mindst, om de mange forandringer den danske munk gennemgik – både mens han levede, men også i århundrederne efter. I dag betragtes han som en helgen i flere purépecha-samfund, og som vi skal se, er han med tiden smeltet sammen med indianske forestillinger om mytiske præcolumbianske skikkelser og guder.


Jesper Nielsen is a Ph.D. and Associate Professor at the University of Copenhagen. He received his MA (1998) and Ph.D. (2003) from the Department of American Indian Languages and Cultures from the University of Copenhagen. His research can be characterized as cross-disciplinary and focuses on Mesoamerican iconography, epigraphy, history and religion, in particular in Maya, Teotihuacan and Epiclassic cultures.