NETLA – Seminarium Permanente omkring den danske ambassadelukning i Buenos Aires, Argentina

torsdag, d. 15. juni 2023 – kl. 19:00

Ved statskundskabsstuderende Linnea Kristine Kansager, Kate Wu Drost og Anne Simone Didriksen Holck. Oplægget præsenterer et BA-projekt, udmøntet i en forskningsartikel, se link nederst.

I 2019 så Danmark et stort potentiale i Argentina og regeringen valgte at afvikle et officielt statsbesøg med Dronningen, Kronprinsen og mange af de største danske virksomheder i følget. I 2020 planlagde Danmarks ambassade i Buenos Aires og Dansk Industri endnu et besøg for at styrke samarbejdet, men det blev forhindret af Covid-19-pandemien.

I 2021 udmeldte den danske regering pludselig, at man ville lukke ambassaden. Det blev den d. 31. juli 2022, til trods for at alle de øvrige nordiske lande Sverige, Norge og Finland fortsat har ambassader fuldt kørende i Buenos Aires. Denne udenrigspolitiske U-vending har skabt undren i såvel Danmark, Argentina som i det øvrige Norden.

Med udgangspunkt i 30 interviews i Danmark og Argentina samt en dokumentanalyse vil foredragsholderne analysere hændelsesforløbet og fortælle omkring de beslutningsprocesser, der medførte til lukningen af den danske ambassade i Buenos Aires – en i nordisk regi meget usædvanlige beslutning.

Bachelorprojektet blev udgivet som en forskningsartikel i efteråret 2022 og kan læses her:
https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/article/view/134210/179157.