Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

New free international quiz

tirsdag, d. 4. august 2020 - kl. 17:00

NEW QUIZZZZ. This Thursday we repeat a succes and invite the guests of our traveler’s café for a free international pub quiz about the world. There will be several rounds including random facts, music and much more from various countries. The quiz is set to start at 19.00 and expected to last a couple of hours. Due to rules regarding COVID-19 we have a limited amount of space and a maximum of 20 guests. Therefore, we made a limit of maximum four participants per team.

Remember you are welcome to bring your own food to Café Globen. We are located in the middle of a minefield of international take-away restaurants, which offer worldwide cuisine: Tacos from Latin America; Sushi, Thai and Indian cuisines from Asia; Pizzas from Europe; Arab delicacies from Africa – and Danish food from Restaurant Turesen – and of course you are also welcome to bring your grandmother’s meatballs.

We are looking forward to greeting you once again and see who has the greatest knowledge about the world!