Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

På bjørnevagt i minus 26 grader

tirsdag, d. 10. november 2020 - kl. 19:00

Søren Gudmann kommer og fortæller om nogle af hans mange ture til sne og kulde.
Søren har de sidste 25 år rejst rundt i verden til de mest kolde og nådesløse, men samtidig fantastisk smukke steder i verden. Blandt andet har han været på toppen Mt. Everest.
Denne gang går turen ikke højt op i den tynde luft, men højt på globussen, til det kolde nord.
Dette foredrag foregår på Svalbard og Grønland, på ski og i telt.