Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

På cykel rundt i Portugal

søndag, d. 1. september 2019 - kl. 19:00

Et foredrag om en 3 uger lang cykeltur rundt i Portugal, fra syd til nord, hvor jeg også kommer en del ind på Portugal som rejseland.
Meget af cykelturen foregik i dele af Portugal der normalt kun har ganske få turister. Jeg har været i Portugal rigtig mange gange gennem årene og kan også sagtens hjælpe med gode rejse råd, hvis man planlægger en tur til landet.