Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Sahara – Kameler, monoton hede, sandstorme og miserable mænd

torsdag, d. 4. april 2019 - kl. 19:00

Elsebeth Finnick, modtager af Folkersen prisen 2018

For nogle år siden fulgte Elsebeth Finnick en kamel-saltkaravane fra Timbuktu 800 km mod nord til saltminerne i Taoudenni. Det var en tur gennem golde områder i stor monotoni i selskab med ugæstfri karavanefolk og mødet med ørkenens sandstorme.


I Taoudenni opholdt hun sig blandt 300 enlige mænd, der lever under utroligt miserable forhold. Baggrunden for turen var flere lange positive ophold hos Tuaregerne i Timbuktu, hvor hun var blevet en del af Timbuktus hverdag. Men turen til Taoudenni blev helt anderledes end forventet og en tur, der satte stærke spor længe efter.

Tilmelding ikke nødvendig, men kom gerne i god tid, da der er et  begrænset antal pladser.