Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Syrien i dag efter 10 års borgerkrig

torsdag, d. 12. august 2021 - kl. 19:00

Danmarks ambassadør Merete Juhl fortæller om Syrien i dag.

I år er det 10 år siden, at borgerkrigen brød ud i Syrien i kølvandet på det Arabiske Forår.

Syrien er et land, som mange kender fra medierne, hvor død og ødelæggelse har hærget nu i et årti.
Men Syrien er også et land, som gemmer på en rig historie og kulturarv, som går mere end 1 million år tilbage.

Foredraget vil tage udgangspunkt i borgerkrigen og dets konsekvenser politisk, for civilbefolkningen og landets kulturarv.