Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

AFLYST: Udsatte børn i Sydamerika

onsdag, d. 9. december 2020 - kl. 19:00

Set i lyset af regeringens seneste restriktioner ser vi os desværre nødt til at aflyse alle foredrag, i hvert fald resten af året.
Vi beklager og prøver at gentage det annoncerede, når situationen ændrer sig.
Af DBK medlem Bente Mølgaard:
I kraft af sit job som Director for uddannelses projekter for verdens fattigste børn i Hempel Fonden kommer Bente Mølgaard tæt på den lokale befolkning, kultur og regeringssystemer i mange af verdens mest krævende lande. Bente har rejst tæt på 2 år for Hempel Fonden over en 10 årig periode. 35 projekter er blevet gennemført og 120.000 børn har fået en bedre uddannelse.

I dette foredrag vil Bente fortælle om hvordan det var en længerevarende rejse til Sydamerika som ændrede hendes måde at se på verden, og som resulterede i at salgs- og marketing karrieren blev valgt fra og skiftet ud med en brændende hjerte for gøre en indsats for at bekæmpe ulighed og give børn i verdens fattigste lande en uddannelse

Udover at fortælle om Hempel Fondens arbejde vil Bente sætte fokus på Bolivia, Ghana og Rajastan i Indien. Her vil vi komme tæt på højlandsindianerne i Alti Plano og på den laveste kaste i den farverige ørkenstat Rajastan og de lokale stammer i det nordlige Ghana, og vi vil lære om hvordan uddannelse kan skabe en bedre fremtid for de mest udsatte børn i verden