Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Udsendt i verden af Livgarden

tirsdag, d. 11. juni 2019 - kl. 19:00

Af Jacob Michaelsen:

Jakob har rang af kaptajn, og har gjort tjeneste 24 år i Den Kongelige Livgarde. Han arbejder nu som civil i ISS.

Billedet er taget under en mission til Mali i foråret 2013.

Han har været udsendt til: Kosovo, Markedonien, Serbien, Bulgarien, Pakistan, Indien, Afghanistan og Estland. Foredraget vil byde på anekdoter fra de fleste af missionerne.

Kom og hør hvordan det er at være udsendt for det danske forsvar.

Tilmelding ikke nødvendig