Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Venezuela – en øjenvidneberetning (in english)

tirsdag, d. 3. september 2019 - kl. 19:00

Hvad er det egentlig, der sker i Venezuela i disse år.

Bliver situationen snart bedre – så vi igen kan besøge landet sikkert. Hvad bør man opleve i landet, når man tager dertil.

Hvordan gør man det. Hvad er landets kultur og historie.
Det fortæller Erika Culla og Jesus Vasquez Mendoza om på tirsdag den 3/9 kl 19. De er begge fra Venezuela og hr valgt at flytte til Danmark og bygge et liv op her.

The presentation will be in english. Though both speak Danish and you ask questions in Danish.