Cafe Globen er lukket indtil videre fra og med 1. januar 2022

Der er nu indført så mange restriktioner på mulighederne for at drive cafeen at vi må imødese et stort underskud på den daglige drift. Vi vil derfor lukke cafeen midlertidigt indtil det igen er økonomisk forsvarligt at holde cafeen åben. I lukkeperioden vil vi søge om kompensation for de faste udgifter gennem den nye støtteordning, og vi forventer at få hovedparten af de faste omkostninger dækket.

Vi kan tilføje at det seneste regnskab - der blev afsluttet 30. september 2021 - viste at Cafe Globen ApS har en stor likvid beholdning, bl.a. i kraft af den støtte vi har fået fra stamgæster der har købt anparter i cafeen. Vi kan derfor holde til en længere nedlukning og vil være klar til at åbne igen når betingelserne er til stede.

Bestyrelsen i Cafe Globen ApS

Bhutan – Fra tradition til moderne demokrati

tirsdag, d. 28. september 2021 - kl. 19:00

Ved Jan Mogensen:

Efter en kort gennemgang af hvordan Bhutan er kommet igennem Covid-19 pandemien, skal vi høre om hvordan det lille kongerige i de østlige Himalayabjerge prøver at balancere mellem gamle traditioner og kultur og en moderne udvikling. På vores rejser er der fokus på hvordan Bhutan på mange måder ønsker at følge med udviklingen, samtidig med at man beskytter naturen og søger at bevare de traditionelle værdier. Befolkningen er overvejende buddhister, og de fleste lever meget traditionelt.

Første del af foredraget bringer tilhøreren tæt på bhutanesisk kultur, historie og religion, som er tre uadskillelige faktorer i kongerigets samfundsliv. Landets økonomiske udvikling startede først i begyndelsen af 1960’erne, og her har Danmark været en vigtig bidragsyder.
Vi kommer i berøring med mange facetter af det lille kongerige Bhutan fra de ikoniske bygningsværker i form af smukke templer og klostre til afsides landsbyer. For at forstå hvilken fantastisk udvikling landet har været igennem i de seneste årtier, stifter vi også nært bekendtskab med kunst og det moderne liv i by og på land. Vi skal også have indblik i hvilken rolle ngo’erne spiller i Bhutans demokratiske udvikling.
Efter en kort pause tager vi på vandretur ind i nogle af de mest utilgængelige dele af Himalaya, og vi besøger familier i nogle af de fjerneste landsbyer. På vandreturen besøger vi også nogle af de imponerende bygningsværker, og vi lærer andre facetter af Bhutan at kende.